Op al onze aanbiedingen, diensten, dienstverlening, producten en overeenkomsten is de Nederlandse Wet van toepassing. Ook worden de onderstaande Algemene Voorwaarden hanteert.

 1. De kosten van het pakket of traject is het vooraf afgesproken bedrag dat staat vermeld op de website.

 2. De betaling wordt voldaan per pin of contant na de eerste afspraak en/of behandeling.

 3. Met het maken van een afspraak voor een consult en/of behandeling ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Sattvic Balance.

 4. Een afspraak kan kosteloos geannuleerd worden tot 24 uur voor de afspraak.

 5. Bij annulering van een afspraak binnen 24 uur wordt 45,- annuleringskosten in rekening gebracht.

 6. Client blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk het toepassen en uitvoeren van de adviezen in het behandelplan.

 7. Bij twijfel over klachten en de behandeling hiervoor bij Sattvic Balance, consulteert de client eerst zijn of haar huisarts of specialist.

 8. Bij aanhoudende klachten raadpleegt client huisarts of specialist op zowel eigen initiatief of doorverwijzing van Sattvic Balance.

 9. Sattvic Balance is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen in de praktijk van Sattvic Balance.

 10. Sattvic Balance is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens client verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens

 11. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

 12. Met klachten over verleende dienst, neem de client contact op met Sattvic Balance, wanneer client en Sattvic Balance er niet uitkomen, kan er een klacht ingediend worden bij de beroepsvereniging.