Gezond en vitaal leven

Ayurveda is een gezondheidsleer die bruikbare en praktische adviezen biedt om gezond en vitaal in het leven te staan.
De uitgebreide schat aan kennis is meer dan drieduizend jaar oud en toch zijn deze inzichten ook in onze tijd heel actueel. Een voorbeeld hiervan is de recente ontdekking dat oil pulling (de mond spoelen met warme olie) een heilzaam effect heeft op de bacteriehuishouding in de mond. Dit is in de Ayurveda al duizenden jaren één van de adviezen voor de dagelijkse routine. Ayurveda kent een holistische benadering en benadrukt dat lichaam en geest niet los van elkaar gezien kunnen worden.

 

Ayurveda wordt meestal vertaald als kennis van het leven. De eigenlijke betekenis is diepgaander. Het gaat om het begrijpen en ervaren van wat het leven werkelijk is. Het leven heeft nu eenmaal een grillig verloop waarin elk mens op enig moment te maken krijgt met pieken en dalen, goede- en minder goede tijden. Het bewust ervaren van al deze facetten van het leven maakt dat we als mens kunnen groeien en onszelf kunnen ontwikkelen.

 

Een optimale gezondheid in combinatie met een gebalanceerde staat van zijn, maakt dat we de uitdagingen in het leven vitaal en veerkrachtig tegemoet kunnen treden. De kennis en wijsheid die Ayurveda biedt, ondersteunen dit doel.